Primerjava zavarovanj avtomobilskega kaska

 

 

Adriatic d.d.

Generali d.d.

Slovenica d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Nevarnost

Kritje*1

Franšiza*2

Bonus*3

Krit.

Fran.

Bonus

Krit.

Fran.

Bonus

Krit.

Fran.

Bonus

Krit.

Fran.

Bonus

Prometna nezgoda

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

 DA

Padec ali udarec predmeta

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

 DA

Požar z razvojem plamena

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

 DA

Udar strele

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Eksplozija razen jedrske

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Vihar

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Toča

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Snežni in/ali zemeljski plaz

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Padec in udarec zračnega plovila

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Manifestacije in demonstracije

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Tatvina in rop

DA

NE

NE

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Zlonamerno ali objestno dejanje tretjih oseb

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

DA

NE

DA

NE

DA

DA

NE

 NE

Poplava, hudourniške in visoke vode

DA

NE

DA

DA

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

 NE

Nudenje pomoči osebam poškodovanim v prometni nezgodi ali na kak drug način

DA

NE

DA

DA

NE

NE

DA

NE

NE

DA

NE

NE

DA

NE

 NE

Namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh ter ko se rešuje ljudi ali premoženje

DA

NE

DA

DA

NE

NE

DA

NE

NE

DA

NE

DA

DA

NE

 DA

Primerjava zavarovanj avtomobilskega kaska vsebuje produkte "polnega" avtomobilskega kaska različnih zavarovalnic, ki so bili v prodaji avgusta 2002 (oznake produktov niso navedene)

  • *1 - ali za nevarnost obstoja zavarovalno kritje;
  • *2 - ali mora zavarovanec v zavarovalnem primeru del škode v višini franšize (odstotek novonabavne vrednosti motornega vozila) kriti sam;
  • *3 - ali zavarovanec v zavarovalnem primeru "izgubi" bonus.

 

 

Adriatic d.d.

Generali d.d.

Slovenica d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Opcija sklenitve zavarovanja avtomobilske asistence poleg zavarovanja polnega avtomobilskega kaska

DA

NE

DA

DA

DA

Opcija sklenitve določenih kombinacij zavarovanja delnega avtomobilskega kaska poleg zavarovanja polnega avtomobilskega kaska

DA

DA

DA

DA

DA

Opcija sklenitve določenih kombinacij zavarovanja delnega avtomobilskega kaska poleg obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti

DA

NE

DA

DA

DA

Opcija zavarovanja polnega avtomobilskega kaska na novo vrednost

NE

NE

DA

NE

DA

Selekcija pri zavarovanju glede na vrednost vozila (možnost zavrnitve zavarovanja avtomobilskega kaska)

DA

DA

DA

DA

DA

Zavarovalni produkti avtomobilskega kaska različnih zavarovalnic, v prodaji avgusta 2002 (oznake produktov niso navedene)

 

Znamka, tip vozila

Vrednost (novega) vozila (SIT)

Adriatic d.d.

Slovenica d.d.

Triglav d.d.

Zav. Maribor d.d.

Renault Clio 1,2 Authentic

1.910.000

95.000

88.545

82.560

74.124

VW Golf 1,6 Basis

3.240.380

134.000

143.347

124.000

109.212

VW Passat 1,9 TDI Comf.

4.639.250

219.086

194.968

147.160

159.583

Audi A6 2,4 V6

7.056.376

399.881

293.238

241.000

273.343

Zavarovanje polnega avtomobilskega kaska (z 1% odbitno franšizo), zavarovanje kraje vozila, zavarovanje delnega kaska kombinacija D ("divjad") in kombinacija H ("parkirišče")

  • pri izračunu zavarovanj avtomobilskega kaska so upoštevane novonabavne vrednosti vozil iz cenikov uradnih prodajalcev;
  • Triglav d.d. (upoštevan je 7% popust na mali kasko paket (avtokasko, kraja, D in H) in 4% popust za gotovinsko plačilo);
  • Zav. Maribor (upoštevan je 7% paketni popust, 10% komercialni popust in 4% popust za gotovinsko plačilo);
  • Adriatic d.d. (upoštevan je 28% komercialni popust in 5% popust za gotovinsko plačilo);
  • Slovenica d.d. (upoštevan je 10% popust za gotovinsko plačilo).

Izračun zavarovanj avtomobilskega kaska je bil opravljen junija 2001.


Pomembne povezave