Stroški življenjskega zavarovanja

  • stroški pridobivanja zavarovanj ali akvizicijski stroški (alfa stroški);
  • stroški obdelave plačil ali stroški inkasa (beta stroški);
  • upravni stroški (gama stroški).

 

Stroški pri mešanem življenjskem zavarovanju predstavljajo okrog 15% zavarovalno-tehnične bruto premije.

 

Stroški pri življenjskem zavarovanju za primer smrti predstavljajo do 35% zavarovalno-tehnične bruto premije.

Pomembne povezave