Link caption

  

 

Mešano življenjsko zavarovanje

Generali zavarovalnica d.d.

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Merkur zavarovalnica d.d.

 

NLB Vita d.d.


Wiener Städtische

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Pomembne povezave


Mešano življenjsko zavarovanje

Z mešanim življenjskim zavarovanjem zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja.

 

Zneska (zavarovalni vsoti) za smrt in doživetje sta lahko enaka (zelo pogosto), ni pa nujno.

 

Nekatere oblike mešanih življenjskih zavarovanj omogočajo tudi izplačilo delnih zneskov (zavarovalna vsota se izplačuje po delih) za doživetje v času trajanja zavarovanja. V primeru naše smrti pa se od zavarovalne vsote za smrt odštejejo že izplačani zneski.

 

Pod mešana življenjska zavarovanja prištevamo tudi vzajemna mešana življenjska zavarovanja kot je mešano življenjsko zavarovanje zakoncev. Zavarovalnica izplača zavarovalno vsoto v primeru smrti enega od zakoncev (zavarovanje s tem preneha) ali pa v primeru doživetja obeh zakoncev. Zavarovanje je cenovno ugodno, ker sta za eno zavarovalno vsoto zavarovani dve osebi, morebitne težave pa lahko nastanejo ob ločitvi zakoncev (v kolikor želi eden od zakoncev prenehati s plačevanjem zavarovalne premije).

 

Ob doživetju se je moč dogovoriti (ne vedno) za enkratno izplačilo zneska (zavarovalne vsote), za takojšnje delno izplačilo (del izplačila na določen datum kasneje) ali za izplačilo celotnega zneska v obliki rente (obročno – običajno mesečno).

 

Za koga je primerno?

Mešano življenjsko zavarovanje je primerno za zakonce z nepreskrbljenimi otroci.