S soglasjem za uporabo osebnih podatkov do preklica soglašam z obdelavo mojih osebnih podatkov, ki jih na tej spletni strani posredujem Zavpro Igor Vidmar s.p.. Moji osebni podatki se lahko obdelujejo za namene neposrednega trženja zavarovalnih produktov. Zavpro Igor Vidmar s.p. lahko posreduje moje osebne podatke za namene neposrednega trženja zavarovalnih produktov pogodbenim partnerjem (zavarovalnice in zavarovalni zastopniki).


Seznanjen sem s pravico pri upravljavcu ali uporabniku mojih osebnih podatkov zahtevati vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris mojih osebnih podatkov ter s pravico do začasnega ali trajnega prenehanja uporabe mojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja zavarovanj. Omenjene pravice lahko uveljavim po elektronski pošti na naslov: info@zavpro-zavarovanje.si