Prednosti  za obstoječe in nove stranke (posamezniki):

 • ocena in analiza tveganj
 • izbira ustreznega in kakovostnega zavarovalnega kritja in zavarovanj
 • ugodna cena in s tem stroškovni prihranek
 • strokovno svetovanje v času trajanja zavarovanja
 • enostavno podaljšanje zavarovanja

Prednosti  za obstoječe in nove stranke (podjetja):

 • celovita ocena poslovnih tveganj
 • podrobna analiza obstoječega zavarovalnega kritja in zavarovanj
 • izbira ustreznega in kakovostnega zavarovalnega kritja
 • ugodna cena in s tem stroškovni prihranek
 • strokovno svetovanje v času trajanja zavarovanja
 • enostavno podaljšanje zavarovanja

Prednosti  za poslovne partnerje (naročniki storitev, zavarovalnice):

 • poznavanje produktov in procesov trženja zavarovanj
 • poznavanje razmer na tržišču
 • strokovno svetovanje
 • ciljno trženje zavarovanj
 • izpolnjevanje zakonskih zahtev

Prednosti za oglaševalce (naročniki storitev, zavarovalnice)

 • usmerjeno in ciljno oglaševanje (področje zavarovanja)
 • nizki stroški
 • možnost meritev
 • strokovno svetovanje
 • prepoznavnost ponudbe
 • transparentnost ponudbe

Odločitev za sodelovanje z Zavpro-zavarovanje.si je odločitev za pravo zavarovanje.