Zdravstveno zavarovanje


Pomembne povezave


Zdravstveno zavarovanje - dejstva

Stroški bolezni lahko za obolelega ali njegovo družino predstavljajo veliko finančno breme.

 

Z zdravstvenim zavarovanjem si zagotovimo socialno varnost ob bolezni ali poškodbi.

 

Standardne zdravstvene storitve so krite iz obveznega in dopolnilnega (prostovoljnega) zdravstvenega zavarovanja.

 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem so v celoti kriti stroški le nekaterih nujnih zdravstvenih posegov. Delež kritja iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri ostalih standardnih zdravstvenih storitvah (posegih, zdravilih, pripomočkih) se nenehno zvišuje, kar pomeni, da je sklenitev dopolnilnega (prostovoljnega) zdravstvenega zavarovanja nujna.

 

Sklenitev nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja pa je odvisna od nadaljnjega zniževanja standardov osnovnega zdravstvenega zavarovanja in od ponudbe nadstandardnih zdravstvenih storitev na tržišču.