Nezgodno zavarovanje


Pomembne povezave


Nezgodno zavarovanje - dejstva

Nezgodno zavarovanje je namenjeno predvsem ustvarjanju lastne in družinske socialne varnosti.

 

Nezgodno zavarovanje je namenjeno pokrivanju finančne vrzeli, ki nastane kot posledica nezgode.


Ključno je ustrezno denarno nadomestilo v primeru invalidnosti zavarovanca (zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo in s tem izgube dohodkov iz dela). Invalidnost pomeni tudi spremembo življenja in s tem povezanih stroškov.

 

Nezgodno zavarovanje z dnevno odškodnino je primerno za samostojne podjetnike in druge samostojne poklice. Dnevna odškodnina naj krije izpad prihodkov, ki nastane zaradi bolniške odsotnosti z dela.


Za zaposlene in mlajše osebe je ključna zagotovitev ustreznega zavarovalnega kritja v primeru nezgode, nastale v prostem času.


Statistično se največ nezgod pripeti v gospodinjstvu. Dve tretjini nezgod se pripeti v prostem času (pomen zavarovalnega kritja prostovoljnega nezgodnega zavarovanja).


Nezgodno zavarovanje, prilagojeno individualnim potrebam, je primerno za vsakogar.