Posebna določila

nezgodnega zavarovanja


Posebna določila so opredeljena v dopolnilnih pogojih.


Posebna določila pri sklepanju nezgodnih zavarovanj

  • omejitve zavarovalnega kritja (pri nekaterih zavarovalnih vrstah);
  • omejitve zavarovalnih vsot (za določene skupine zavarovancev);
  • določanje karence (pri določenih zavarovalnih kritjih);
  • omejitve sprejema v zavarovanje (za osebe z zelo neugodnim zdravstvenim stanjem, za nevarne dejavnosti).

 

Posebna določila pri obravnavi zavarovalnih primerov nezgodnih zavarovanj

  • sprememba zavarovalnih vsot in posledično zavarovalnine, če ni plačana ustrezna višja premija (v kolikor nezgoda nastane pri dejavnosti, za katero bi morala biti plačana ustrezna višja premija).

Pomembne povezave