Zavarovanje odgovornosti


Pomembne povezaveZavarovanje odgovornosti - dejstva

Tako kot drugi hote ali nehote ogrožajo nas tudi mi hote ali nehote ogrožamo druge ljudi, njihovo zdravje in premoženje. Škoda, ki jo hote ali nehote povzročimo drugim, je lahko zelo velika in lahko presega vrednost našega celotnega premoženja.

 

Pomembno!

Zavarovanje odgovornosti je v bistvu zavarovanje pred zmanjšanjem našega premoženja, ki bi ga morali uporabiti za nadomestitev škode, ki jo hote ali nehote povzročimo drugemu.

 

Povzročitelj škode odgovarja po zakonu praviloma do neomejene višine.

 

To pomeni, da jamči:

  • s svojim trenutnim premoženjem;
  • s svojim prihodnjim premoženjem;
  • s svojim podedovanim premoženjem;
  • z obstoječimi prihranki.

 

V kolikor višina škode, ki jo hote ali nehote povzročimo drugemu, presega zavarovalno vsoto, smo dolžni razliko med višino povzročene škode in zavarovalno vsoto v celoti kriti sami.