Zavarovanje kredita - dejstva

Pri najemu kredita je za kreditodajalca (banka…) ključno kritje oziroma zavarovanje kredita. Kritje oziroma zavarovanje pa je ob najemu kredita moč zagotoviti na več načinov:

  • z zastavitvijo premoženja (nepremičnine, premičnine, vrednostni papirji…);
  • s poroki;
  • z zavarovanjem pri zavarovalnici…

 

Zavedati se moramo, da je kritje, ki ga zahteva kreditodajalec ob odobritvi kredita (običajno banka), verjetno dovolj kakovostno in izterljivo, kar pomeni, da bo kredit poplačan kljub temu, da zaidemo v finančno stisko.


Pomembne povezavePomembno

!

Dvakrat razmislimo, preden dajemo poroštvo za poplačilo kredita.

 

Pri kreditih, kjer za zavarovanje kredita zastavimo lastno nepremičnino (v kateri živimo), lahko v primeru finančne stiske (nezmožnost vračila kredita) ostanemo brez lastnega doma.

 

Zavarovanje kredita pri zavarovalnici je v bistvu zavarovanje banke pri zavarovalnici. Z zavarovalno premijo plačamo zavarovanje kredita banki, da ji bo zavarovalnica izplačala znesek kredita, ki ga nismo poplačali. To pomeni, da bo banka, v kolikor ne bomo poplačali kredita, uveljavljala poplačilo kredita od zavarovalnice, zavarovalnica pa bo poplačilo terjala od nas. Poenostavljeno povedano, naše obveznosti do poplačila bodo od banke prešle na zavarovalnico. Z zavarovanjem kredita torej nismo zavarovani, da nam kredita ni potrebno poplačati.