Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

 

Triglav zdravstvena zavarovalnica d.d.

 

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z.


Pomembne povezave


Dopolnilno zdravstveno zavarovanje - dejstva

Z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem (prostovoljno zdravstveno zavarovanje za doplačila) krijemo določen del stroškov pri uporabi pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Doplačilo je zakonska obveznost zavezanca, da sam poravna razliko med polno vrednostjo (standard) storitve in delom, ki ga krije obvezno zdravstveno zavarovanje.

 

Doplačilo je odstotni delež vrednosti storitev.

 

Soprispevek (participacija) je pavšalni znesek ob uporabi storitve, zdravila ali pripomočka.

 

Izvajalci dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so zavarovalnice.

 

Plačevanja doplačil so v celoti oproščeni:

  • otroci;
  • učenci;
  • redni študenti;
  • otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
  • vojni invalidi;
  • civilni invalidi vojne.

 

Pomembno!

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje ne krije nadstandardnih storitev temveč le razliko med polno ceno standardne storitve in kritjem obveznega zdravstvenega zavarovanja (oziroma del te razlike, ko se doplačilo nanaša na pravico do zdravil iz seznama medsebojno zamenljivih zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov).

 

Dopolnilno prostovoljno zdravstveno zavarovanje:

  • ne prinaša novih zdravstvenih pravic;
  • prinaša delno plačilo obstoječe zdravstvene pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
  • je neločljivo povezano z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

 

Komu je namenjeno?

 Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je namenjeno posameznikom, ki niso pripravljeni prevzeti tveganja samoplačništva razlike med osnovnim zdravstvenim standardom in kritjem obveznega zdravstvenega varstva.

External link opens in new tab or window