Prednost sklenitve avtomobilskega zavarovanja pri nas: svetovanje v primeru škode!


Zavarovanje avtomobilske odgovornosti - obvezno avtomobilsko zavarovanje - produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

 

Generali zavarovalnica d.d.

  • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Zavarovalnica Maribor d.d.

  • Obvezno avtomobilsko zavarovanje (AO)

 

Zavarovalnica Tilia d.d.

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Pomembne povezaveZavarovanje avtomobilske odgovornosti - obvezno avtomobilsko zavarovanje - dejstva

Zavarovanje je po Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Ur.l. RS, št. 110/2006) obvezno.

 

Zavarujemo se za škodo, ki jo lahko z uporabo motornega vozila povzročimo tretjim osebam.

 

Zavarovalnica ne sme odkloniti zavarovanja.

 

Odškodninsko odgovornost opredeljuje Obligacijski zakonik (Ur.l. RS, št. 83/2001). Zavarovalni primer nastane ko so izpolnjeni temeljni pogoji odškodninske odgovornosti: nedopustno ravnanje, nastala škoda, obstoj vzročne zveze med nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo, odgovornost povzročitelja.

 

Pogodbene pravne podlage: zavarovalna pogodba, splošni pogoji za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, premijski sistem (cenik), ponudba za zavarovanje.

 

Zavarovalno pogodbo sestavlja zavarovalna polica in zavarovalni pogoji.

 

Za koga je primerno?

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno po zakonu.

 

Priporoča se sklenitev zavarovanj z višjimi zavarovalnimi vsotami (dvakratnik najnižje zakonsko predpisane zavarovalne vsote).