Izključitve iz zavarovalnega kritja obveznega avtomobilskega zavarovanja

  • preseganje obsega obveznosti;
  • voznik vozila (osebne in stvarne škode);
  • zavarovanec, lastnik, solastnik (za stvarne škode);
  • stvari, ki so skrb zavarovanca;
  • oškodovanci, ki jim je škoda nastala zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah…, delovanja jedrske energije…, vojnih operacij, uporov, terorističnih dejanj…

Pomembne povezave