Zavarovalni primer obveznega avtomobilskega zavarovanja

Zavarovalni primer (škodni dogodek) je dogodek, ki ima lahko za posledico uveljavljanje odškodninskih zahtevkov na podlagi civilnega prava, če je pri uporabi in posesti vozila prišlo do osebne ali stvarne škode.

 

Oškodovanec ima pravico, da povrnitev škode, ki jo krije zavarovanje avtomobilske odgovornosti, izterja neposredno od zavarovalnice (direktna tožba).


Pomembne povezave