Zavarovalna premija obveznega avtomobilskega zavarovanja

Na višino zavarovalne premije vplivajo elementi tveganja, ki jih delimo na objektivne (nanašajo se na vozilo) in subjektivne (nanašajo se na voznika).

 

Cenik (premijski sistem) tvorijo temeljne (vrsta vozil) in posebne oblike zavarovanj.

 

Zavarovalna premija se praviloma obračuna za obdobje enega leta. Za čas, krajši od enega leta, se pri obračunu premije uporabljajo kratkoročne tabele.

 

Sklenitev zavarovanja avtomobilske odgovornosti je pogoj za veljavno prometno dovoljenje.

 

Nekatera doplačila in popusti so določeni v premijskem ceniku, druge pa določajo strokovne službe zavarovalnice.

 

Za naknadno razširitev zavarovalnega kritja (po sklenitvi zavarovanja) se uporabljajo kratkoročne tabele.

 

Izhodišče za izračun zavarovalne premije je temeljna zavarovalna premija, je premija za novo zavarovanje osebnega vozila z močjo motorja od 30 do 40 kW.


Pomembne povezave