Območje veljavnosti obveznega avtomobilskega zavarovanja

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti velja na območju držav podpisnic sporazuma o zeleni karti (po Splošnih pravilih pa tudi na območju drugih tujih držav).

 

Zavarovalnica prevzema obveznost do oškodovanca v državah, ki so podpisnice sporazuma o zeleni karti, do višine najnižjih zavarovalnih vsot obiskane države, najmanj pa do višine pogodbenih zavarovalnih vsot. V drugih državah prevzema zavarovalnica obveznost do oškodovanca do višine z zavarovalno pogodbo dogovorjenih zavarovalnih vsot in v okviru predpisov o odškodninskem in zavarovalnem pravu Republike Slovenije.


Pomembne povezave