Zavarovalne vsote obveznega avtomobilskega zavarovanja

  • obveznost zavarovalnice je omejena z zakonsko predpisano najnižjo zavarovalno vsoto (veljavno na dan škodnega dogodka);
  • zavarovalec se lahko z zavarovalnico dogovori za višjo zavarovalno vsoto (določeni večkratnik predpisane najnižje zavarovalne vsote).

 

Predpisane najnižje zavarovalne vsote (19. člen ZOZP-UPB2, Ur.l. RS, št. 110/2006)

Za osebne škode (škoda zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka, ne glede na število oškodovancev):

  • za avtobuse in tovorna vozila: po zakonu;
  • za druga vozila (tudi osebna vozila): po zakonu;
  • za vozila, ki prevažajo nevarni tovor: po zakonu.

 

Za škode na stvareh (škoda zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz posameznega škodnega dogodka, ne glede na število oškodovancev):

  • za avtobuse in tovorna vozila: po zakonu;
  • za druga vozila (tudi osebna vozila): po zakonu;
  • za vozila, ki prevažajo nevarne tovore: po zakonu.

 

Ob morebitnem zvišanju predpisanih najnižjih zavarovalnih vsot veljajo višje zavarovalne vsote tudi za vse že sklenjene zavarovalne pogodbe (če je zavarovalni primer nastal po datumu zvišanja zavarovalnih vsot).


Pomembne povezave