Prostovoljno nezgodno zavarovanje


  • lahko ga sklenemo kot posameznik ali član skupine;
  • zagotavlja socialno in finančno varnost v primeru nezgode;
  • nudi zavarovalno kritje kjerkoli in kadarkoli (delo, prosti čas, posebne dejavnosti…);
  • je vsotno zavarovanje (dogovorimo se za ustrezno zavarovalno vsoto).

 

Ključna je določitev ustreznih zavarovalnih vsot za zavarovalno kritje v prostem času (zavarovalne vsote za zavarovalno kritje v delovnem času so ustrezno opredeljene v obveznem nezgodnem zavarovanju).

 

Za koga je primerno? 

Prostovoljno nezgodno zavarovanje je namenjeno pokrivanju finančne vrzeli, ki nastane kot posledica nezgode.

 

Ključen je izpad prihodkov v primeru začasne in predvsem trajne nezmožnosti za delo (invalidnost), saj postanemo v tem primeru odvisni od drugih.

 

Invalidnost pomeni tudi spremembo življenja in s tem povezanih stroškov.

 

Za zaposlene in mlajše osebe je ključna zagotovitev ustreznega zavarovalnega kritja v primeru nezgode, nastale v prostem času.

 

Prostovoljno nezgodno zavarovanje, prilagojeno individualnim potrebam, je primerno za vsakogar.

Pomembne povezave