Izplačilo zavarovalnine nezgodnega zavarovanja

  • po zaključenem zdravljenju (po prejemu dokumentacije);
  • zavarovalnina za trajno nezgodno invalidnost se izplača po preteku enega leta od dneva nezgode;
  • del zavarovalnine (nesporni del) se lahko izplača pred zaključkom zdravljenja (odvisno od zavarovalnice).

 

Zavarovalni dogodek nezgodnega zavarovanja

  • je od zavarovančeve volje neodvisen;
  • deluje nenadoma;
  • deluje od zunaj;
  • deluje na telo mehanično, električno ali kemično;
  • ima za posledico smrt ali delno/trajno invalidnost oziroma prehodno nesposobnost za delo.