Zavarovalno kritje nezgodnega zavarovanja  

 • osnovno kritje;
 • dodatno kritje.


Osnovno zavarovalno kritje nezgodnega zavarovanja

 • smrt zaradi nezgode:
  • upravičenec prejme zavarovalno vsoto v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja kot posledice nezgode;
 • invalidnost kot posledica nezgode:
  • kritje delne ali popolne invalidnosti zaradi posledic nezgode zavarovanca;
  • predmet obravnave za izplačilo zavarovalnine so ustaljene posledice nezgode;
  • uporaba tabel invalidnosti;
  • trajna izguba splošne delovne sposobnosti (subjektivne težave se ne upoštevajo);
  • ugotavljanje posledic nezgode po določenem času.

 

Dodatno zavarovalno kritje

nezgodnega zavarovanja

(vključi se poleg osnovnega zavarovalnega kritja)
 • smrt v prometni nesreči;
 • smrt zaradi bolezni;
 • dnevna odškodnina (zavarovalnina) zaradi nezgode;
 • dnevna zavarovalnina pri bolnišničnem zdravljenju zaradi nezgode;
 • dnevna zavarovalnina pri zdraviliškem zdravljenju zaradi nezgode;
 • stroški zdravljenja zaradi nezgode;
 • stroški zdravljenja;
 • stroški reševanja;
 • pogrebnina.


Zavarovalno kritje nezgodnega zavarovanja je lahko:

 • popolno (kjerkoli ali kadarkoli);
 • delno (v natančno določenih razmerah).

Pomembne povezave