Obvezno nezgodno zavarovanje temelji na:

 • Republika Slovenija je pravna in socialna država (2. člen Ustave Republike Slovenije).
 • pravice do invalidske upokojitve določa Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1, ki deli vzroke nastanka invalidnosti na:
  • poškodbo pri delu
  • poškodbo izven dela
  • poklicno bolezen
  • bolezen

 

Višina nadomestila iz obveznega nezgodnega zavarovanja

Višina mesečnega nadomestila (invalidske pokojnine) je odvisna od:

 • delovne dobe
 • nastanka nezgode v delovnem, prostem času, poklicne bolezni
 • stopnje invalidnosti

 

Višina nadomestila

 • v primeru nezgode na delu ali poklicne bolezni (za I. kategorijo invalidnosti), ne glede na delovno dobo in spol zavarovanca:
  • 72,5% od pokojninske osnove
 • v primeru nezgode v prostem času (za I. kategorijo invalidnosti), odvisno od delovne dobe in spola zavarovanca, vendar najmanj:
  • 45% od pokojninske osnove za moškega
  • 48% od pokojninske osnove za žensko

 

Delovna doba

Moški

Ženske

22

45,5%

48,5%

23

47,0%

50,0%

24

48,5%

51,5%

25

50,0%

53,0%

26

51,5%

54,5%

27

53,0%

56,0%

28

54,5%

57,5%

29

56,0%

59,0%

30

57,5%

60,5%

31

59,0%

62,0%

32

60,5%

63,5%

33

62,0%

65,0%

34

63,5%

66,5%

35

65,0%

68,0%

36

66,5%

69,5%

37

68,0%

71,0%

38

69,5%

72,5%

39

71,0%

75,5%

40

72,5%

78,1%

 

Pomembno!

Višina nadomestil do katerih je upravičen posameznik v primeru nezgode in z njo povezane trajne invalidnosti se z reformami zdravstvenega sistema znižuje.


Nezgoda je nastala v delovnem času (ZPIZ-1), če je nastala na:

 • delu
 • službeni poti (doma in v tujini)
 • poti na in z dela
 • poti na ali z zdravstvene ustanove, zdravstvene komisije, rehabilitacije in podobno

 

Kategorije invalidnosti po ZPIZ-1

 • I. kategorija
  • (zavarovanec ni zmožen opravljati pridobitnega dela, nima delovne zmožnosti)
 • II. kategorija
  • (zavarovancu se je delovna zmožnost za opravljanje svojega poklica zmanjšala za 50 ali več odstotkov)
 • III. kategorija
  • (zavarovancu se je delovna zmožnost za opravljanje svojega poklica zmanjšala za manj kot 50 odstotkov)

 

Za koga je primerno

Obvezno nezgodno zavarovanje je obvezno po zakonu ZPIZ-1.