Zavarovalna vsota

nezgodnega zavarovanja


Pri določitvi ustreznih zavarovalnih vsot je potrebno upoštevati zavarovalno kritje in zavarovalne vsote obveznega in prostovoljnega nezgodnega zavarovanja.


Priporočene zavarovalne vsote:

  • za zavarovanje invalidnosti 6-kratnik letnih prihodkov zavarovanca;
  • za zavarovanje nezgodne smrti 3-kratnik letnih prihodkov zavarovanca.

 

S prostovoljnim nezgodnim zavarovanjem moramo poskrbeti za ustrezno zavarovalno kritje v prostem času.

Priporočene zavarovalne vsote prostovoljnega nezgodnega zavarovanja za zavarovalno kritje v prostem času:

  • za zavarovanje invalidnosti 3-kratnik letnih prihodkov zavarovanca;
  • za zavarovanje nezgodne smrti 1,5-kratnik letnih prihodkov zavarovanca.

 

Zavarovalne vsote za invalidnost in nezgodno smrt ne znižujmo na račun uvajanja ali zviševanja dnevne odškodnine.

Pomembne povezave