Posebnosti zavarovalnega kritja nezgodnega zavarovanja

  • progresivno zavarovanje invalidnosti (dodatno zavarovanje višjih stopenj invalidnosti, invalidnost s pospešenim naraščanjem obveznosti zavarovalnice);
  • nižje stopnje invalidnosti niso zavarovane;
  • progresivno zavarovanje invalidnosti brez zavarovanja nižjih stopenj invalidnosti.

Pomembne povezave