Sprejem v nezgodno zavarovanje  

Odvisen od:

 • zdravstvenega stanja;
 • rizičnosti dejavnosti, s katero se posameznik ukvarja.

 

Zdravstveno stanje

 • zdrave osebe;
 • že poškodovane osebe s trajnimi posledicami (invalidnost);
 • že poškodovane osebe brez trajnih posledic;
 • osebe, ki že dlje časa bolehajo za boleznimi (sladkorni bolniki, epileptiki...).

 

Nevarnostni razredi

(rizičnost dejavnosti) - razvrstitev odvisna od zavarovalnice:

 • osnovni nevarnostni razred (nerizične dejavnosti, npr. delo v pisarni);
 • nevarnostni razred s povečanim rizikom (poklici s povečano rizičnostjo, npr. gradbeniki);
 • individualni nevarnostni razred (individualni riziki, npr. športniki).

 

Določitev rizičnosti v prostem času

 • odvisna od posameznikovih prostočasnih aktivnosti

 

Zavarovalnico je potrebno ves čas zavarovanja obveščati o spremembah zdravstvenega stanja in poklicne dejavnosti.

 

Zavarovalna starost

Zavarujejo se osebe (običajno) od dopolnjenega 14. do dopolnjenega 70. leta starosti (izjeme so opredeljene v zavarovalnih pogojih).

 

Trajanje zavarovanja

Zavarovalne pogodbe so lahko časovno omejene ali neomejene.

 

Kdo se ne more zavarovati?  

 • duševno motene osebe;
 • osebe, ki se zaradi zdravstvenega stanja trajno ne morejo ukvarjati s pridobitno dejavnostjo;
 • osebe, ki se ukvarjajo z določenimi deli (poklici) ali prostočasnimi aktivnostmi (odvisno od zavarovalnice).

Pomembne povezave