Izključitve iz zavarovalnega kritja nezgodnega zavarovanja  

  • potres;
  • vojni dogodki;
  • udeležba v oboroženih dejanjih (razen, če je zavarovanec v njih sodeloval pri opravljanju svojih rednih del in nalog);
  • upravljanje vseh vozil brez predpisanega veljavnega dovoljenja;
  • poskus ali izvršitev samomora;
  • namerna povzročitev nezgode;
  • poskus, udeležba ali izvršitev naklepnega kaznivega dejanja ali pobeg ob takšnem dejanju;
  • sodelovanje pri pretepu, fizičnem obračunu (razen, če gre za samoobrambo ali skrajno silo, kar pa se ugotavlja s pravnomočno sodbo ali odločbo pristojnega organa);
  • delovanja alkohola ali narkotikov ob nezgodi;
  • če so bili ob prijavi zavarovalnega primera navedeni neresnični oziroma lažni podatki.

Pomembne povezave