Kaj je zdravstveno zavarovanje?


Zdravstveno zavarovanje je razmerje med zavarovalcem (skleniteljem) in zavarovateljem (izvajalcem) s katerim se na zavarovalnico prenese tveganje povezano s kritjem stroškov v primeru nastanka zavarovalnega primera (bolezen, poškodba…). Z zdravstvenim zavarovanjem si torej zagotovimo socialno varnost ob bolezni ali poškodbi.

 

Pri nas poznamo obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

 

Standardno zdravstveno zavarovanje predstavlja obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

 

Nadstandardno zavarovanje predstavlja dodatno in vzporedno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.

Pomembne povezave