Obvezno zdravstveno zavarovanje


V obvezno zdravstveno zavarovanje so vključeni vsi državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji.

 

Izvajalec obveznega zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Obvezno zdravstveno zavarovanje se financira s prispevki delavcev, delodajalcev in drugih zavezancev.

 

Obsega zavarovanje za primer:

 • bolezni in poškodbe izven dela;
 • poškodbe pri delu in poklicne bolezni.

 

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

 • plačilo stroškov zdravstvenih storitev (šest skupin, za prvo skupino kritje stroškov v celoti, za ostale skupine doplačilo bolnika oziroma zavezanca):
    1. skupina: 100% kritje vrednosti,
    2. skupina: najmanj 95% kritje vrednosti;
    3. skupina: najmanj 85% kritje vrednosti;
    4. skupina: najmanj 75% kritje vrednosti;
    5. skupina: največ 60% kritje vrednosti;
    6. skupina: največ 50% kritje vrednosti;

            *vrednost storitve je opredeljena kot standardna in ne tržna kategorija;

 • nadomestilo plače za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe (običajno od 31. dneva dalje, v posebnih primerih (dajanje živega tkiva ali organov v korist druge osebe, krvodajalstvo, nega ožjega družinskega člana, izolacija in spremstvo bolnika, poškodbe v posebnih primerih) pa od 1. dneva dalje, višina nadomestila je 100% plače v posebnih primerih (poklicna bolezen, poškodba pri delu, presaditev živega tkiva ali organov v korist druge osebe, krvodajalstvo, izolacija), 90% plače v primeru bolezni in 80% v primeru poškodbe, ki je nastala izven dela, nege družinskega člana in spremstva);
 • posmrtnino (najmanj 100% in največ 150% zajamčene plače, ki je veljala na dan smrti zavarovanca) in pogrebnino (80% povprečne cene nujnih stroškov pogreba v Republiki Sloveniji);
 • povračilo potnih stroškov (prevozni stroški – cena javnega prevoza ali 10% cene bencina, oboje zmanjšano za 3% minimalne plače, prehrana – 60% dnevnice, nastanitev – hotel do kategorije treh zvezdic) v zvezi z uporabo zdravstvenih storitev.

 

Pomembno!

Predvidene bodoče spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja:

 • izločanje določenih pravic in storitev in zniževanje plačila stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pomembne povezave