Mešano življenjsko zavarovanje (življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja)


Izračun:

Pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja Wiener Städtische za primer smrti in doživetja.


Življenjsko zavarovanje Wiener Städtische za primer smrti in doživetja (z obročnim plačevanjem premije)
Vaše ime:

Vaš priimek:

Spol:

Vaš telefon:

Vaš e-naslov:

Letnica rojstva:

Vaš naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):


Osnovno življenjsko zavarovanje Wiener Städtische za primer smrti in doživetja (z obročnim plačevanjem premije)
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zavarovanja: let

Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalne vsote (znesek, za katerega želite biti zavarovani) eur
Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Investiranje dobičkov:
Dobiček iz naslova uspešnosti poslovanja zavarovalnice, ki ga zavarovalnica pripisuje življenjskemu zavarovanju, lahko zavarovalec razporedi v investicijske sklade z navedeno naložbeno politiko

Dodatna zavarovanja Wiener Staedtische / Stadtische k osnovnemu življenjskemu zavarovanju
(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna!)
V skladu z zavarovalnimi pogoji
Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni
  

Nezgodna invalidnost                                 Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodna smrt                                           Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Dodatna zavarovalna vsota za primer smrti

kot osnovno zavarovanje
  
zavarovalna vsota:
Do višine osnovnega zavarovanja eur
Trajanje:Največ do obdobja trajanja osnovnega zavarovanjalet
 Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.
Kdo / zakaj:

Sklenitev Wiener Städtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja - priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo. Ob doživetju se je moč dogovoriti za enkratno izplačilo zneska (zavarovalne vsote)  ali za izplačilo celotnega zneska v obliki rente (obročno – običajno mesečno).


Prednosti:

Wiener Städtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja - omogoča opcijsko zavarovanje nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti (v skladu z zavarovalnimi pogoji) celo v višini trikratnika osnovne zavarovalne vsote, dodati je mogoče tudi dodatni riziko smrti brez opcije varčevanja in oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni. Gre za izjemno kakovostno življenjsko zavarovanje, ki ga vsekakor priporočamo.Naložbeno življenjsko zavarovanje


Wiener Städtische naložbeno življenjsko zavarovanje United Funds of Success Premium (UFOS Premium)


Kdo / zakaj:

Naložbeno življenjsko zavarovanje Wiener Städtische United Funds of Success (UFOS Premium) je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih.


Prednosti:

Wiener Städtische naložbeno življenjsko zavarovanje United Funds of Success Premium (UFOS Premium) omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem in oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni.


Izračunaj / Skleni življenjsko zavarovanje on-line - splošno!

           

Življenjsko zavarovanje Wiener Städtische - naročite si svetovanje!


Življenjsko zavarovanje


Pomembne povezave