Trajanje zavarovanja (zavarovalna doba)  

Zavarovalna doba življenjskega zavarovanja je običajno od 5 do 40 let.


Začetek zavarovanja  

Začetek življenjskega zavarovanja je praviloma ob 0.00 prvega v naslednjem mesecu po sklenitvi zavarovanja.


Konec zavarovanja  

Potek življenjskega zavarovanja nastopi z uresničitvijo zavarovalnega dogodka (smrt, doživetje).


Pomembne povezave