Sprememba upravičenca življenjskega zavarovanja


O spremembi upravičenca življenjskega zavarovanja je potrebno obvestiti zavarovalnico, da spremembo vnese v zavarovalno polico.

 

Zavarovalnici je potrebno posredovati zavarovalno polico in pisno izjavo s podpisom zavarovalca o spremembi življenjskega zavarovanja.

 

V kolikor sta zavarovalec (sklenitelj zavarovanja) in zavarovanec različni osebi, o določitvi upravičenca odločata sporazumno.

 

Po nastanku zavarovalnega primera spremembe upravičenca niso več mogoče.

Pomembne povezave