Izključitve iz življenjskega zavarovanja


Zavarovalnica je prosta obveznosti do izplačila zavarovalnine (je ne bo izplačala), če:

  • upravičenec naklepno povzroči smrt zavarovanca (v primeru vsaj treh plačanih letnih premij se zavarovalcu ali dedičem zavarovanca izplača matematična rezervacija);
  • zavarovanec stori samomor (v prvem zavarovalnem letu, po prvem zavarovalnem letu in do preteka treh zavarovalnih let se upravičencu izplača matematična rezervacija);
  • zavarovanec ali zavarovalec nezgodo povzroči namerno (v primeru dodatnega nezgodnega zavarovanja);
  • je zavarovalni dogodek posledica uresničitve posebnih nevarnosti (vojna, upori, sodelovanje na dirkah, rizični športi, letalski riziko, obolelost za HIV…).

 

Zavarovalnica lahko določene zakonske izključitve omeji (vendar ne v škodo zavarovalca).

 

Življenjsko zavarovanje za smrt osebe, ki še ni dopolnila 14 let, je nično.


Pomembne povezave