Tehnična obrestna mera življenjskega zavarovanja


Tehnična (računska) obrestna mera je obrestna mera, ki je vračunana v zavarovalni premiji.

 

Njen vpliv se izraža pri varčevalni premiji dolgoročnih življenjskih zavarovanj.

Pomembne povezave