Zavarovalna ponudba življenjskega zavarovanja

Zavarovalna ponudba življenjskega zavarovanja lahko kot tipska pogodba predstavlja del zavarovalne pogodbe. Vsebuje vse podatke, ki so potrebni za odločitev zavarovalnice glede sklenitve zavarovanja.

 

Zavarovalna polica življenjskega zavarovanja

Zavarovalna polica življenjskega zavarovanja je dokument s katerim zavarovalec uveljavlja svoje pravice iz življenjskega zavarovanja.

 

Izdana je v enem izvodu.

 

Iz zavarovalne police življenjskega zavarovanja (in veljavnih pogojev) morajo biti razvidne:

  • osnove in merila za udeležbo na dobičku;
  • tabele odkupnih vrednosti;
  • minimalne zavarovalne vsote za spremembo v brezpremijsko zavarovanje (kapitalizacija zavarovanja).

 

Na zavarovalni polici življenjskega zavarovanja se beležijo vse spremembe zavarovanja v času njegovega trajanja.

Pomembne povezave