Zavarovalna vsota življenjskega zavarovanja


Zavarovalna vsota življenjskega zavarovanja je znesek, za katerega se zavarujemo in ga zavarovalnica izplača ob nastopu zavarovalnega primera (smrt, doživetje...).

 

Višina zavarovalne vsote življenjskega zavarovanja je za različne zavarovalne dogodke lahko različna ali enaka, lahko se zvišuje (indeksacija, valutacija) ali pada, lahko je zajamčena ali pa pričakovana.

 

Lahko se odločimo za enkratno izplačilo s pogodbo dogovorjenega zneska (zavarovalna vsota kapitalskega zavarovanja) ali za obročna izplačila (rente, zavarovalna vsota rentnih zavarovanj).

 

Pomembno!

Določitev ustreznih zavarovalnih vsot je eden bistvenih elementov življenjskega zavarovanja.


Pomembne povezave