Sprememba pogodbe življenjskega zavarovanja


Ohranitev zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja pod spremenjenimi pogoji je (običajno) boljša rešitev od prekinitve oziroma odkupa (ko zavarovalec utrpi finančno izgubo, zavarovalnica pa utrpi poslovno izgubo).

 

Možnosti ohranitve zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja

  • odlog plačila zavarovalne premije (običajno za pol leta, redkeje za leto, po preteku obdobja odloga mora zavarovalec poravnati premijo za nazaj (z obrestmi), če v času odloga zavarovalec plačuje rizično premijo velja zavarovalno kritje po zavarovalni pogodbi, če pa v času odloga ne plačuje ničesar, pa velja zavarovalno kritje, ki ga nudi zavarovalnica za čas odloga);
  • premaknitev začetka zavarovanja (začetek življenjskega zavarovanja se naknadno premakne na kasnejši čas, dobropis, zmanjšan za porabljeno rizično premijo, pa se porabi za plačilo zaostalih zavarovalnih premij);
  • predujem (zavarovalcu se vnaprej izplača del zavarovalne vsote ali kredit na življenjsko zavarovanje, zanj plačuje obresti (ker ostane zavarovalna pogodba življenjskega zavarovanja nespremenjena in se udeležba na dobičku določa kot da predujma sploh ne bi bilo), predujem se vrne ali pa se v primeru zavarovalnega dogodka ali odkupa zavarovanja zavarovalnina ali odkupna vrednost zniža za višino predujma);
  • mirovanje (kapitalizacija) zavarovalne pogodbe (ko je zavarovalec dolgoročno nezmožen plačevanja premije, plačevanje premij se preneha, zavarovalno kritje se ponovno ovrednoti in ustrezno zniža, običajno je v zavarovalnih pogojih določena minimalna zavarovalna vsota ko se takšna sprememba še omogoča, življenjsko zavarovanje je možno kasneje ponovno aktivirati);
  • drugo (kritje neplačanih premij iz naslova udeležbe na dobičku, znižanje zavarovalne premije in s tem znižanje zavarovalnega kritja, skrajšanje zavarovalne dobe (zaradi zvišanja deleža sklenitvenih stroškov v plačani premiji zgolj izjemoma))…

Pomembne povezave