Odpoved in odkup zavarovalne police življenjskega zavarovanja


Zavarovalec lahko pred iztekom zavarovalne dobe, ki je določena v zavarovalni pogodbi, delno ali v celoti odpove življenjsko zavarovanje.

 

Zavarovalnica mora v zavarovalnih pogojih opredeliti pravila odpovedi zavarovanja (kdaj je odpoved možna, odpovedni rok).

 

Življenjsko zavarovanje se odpove s pisno izjavo, s priloženo zavarovalno polico in s potrdilom o plačilu zadnje premije.

 

Z odpovedjo zavarovanja preneha zavarovalno kritje in obveznost plačevanja zavarovalnih premij.

 

Odkup zavarovalne police pomeni prekinitev življenjskega zavarovanja in izplačilo odkupne vrednosti.

 

Zavarovalec pridobi pravico do odkupa (pri mešanem življenjskem zavarovanju) v višini odkupne vrednosti s plačilom (običajno) treh letnih premij.

 

Pogoji odkupa in način izračuna odkupnih vrednosti morajo biti navedeni v zavarovalnih pogojih.

 

Odkupna vrednost ustreza (običajno) višini matematične rezervacije, zmanjšane za stroške prekinitve pogodbe.

 

Slabosti odkupa zavarovalne police življenjskega zavarovanja

  • nizke odkupne vrednosti na začetku zavarovalnega obdobja (zaradi visokih začetnih (sklenitvenih) stroškov (objavljene v tabelah odkupnih vrednosti, v zavarovalnih pogojih));
  • plačilo akontacije dohodnine (25%), v kolikor je trajanje zavarovanja manj kot 10 let;
  • plačilo davka od prometa zavarovalnih poslov (6,5%), v kolikor je trajanje zavarovanja manj kot 10 let.

Pomembne povezave