Zavarovalna premija življenjskega zavarovanja


Zavarovalna premija življenjskega zavarovanja se deli na varčevalno premijo (namenjena varčevanju), rizično premijo (namenjena kritju rizika smrti) in stroške poslovanja zavarovalnice. Varčevalni in rizični premiji pravimo tudi zavarovalno tehnična neto premija. Stroške zavarovalnice predstavljajo stroški pridobivanja zavarovanj ali akvizicijski stroški (alfa stroški), stroški obdelave plačil ali stroški inkasa (beta stroški) in upravni stroški (gama stroški).

 

Izračun zavarovalne premije za življenjsko zavarovanje temelji na izbranih tablicah umrljivosti (rizična premija), obrestni meri (varčevalna premija) in stroških zavarovalnice. Upoštevati je potrebno še medicinske dodatke ter dodatke za določene poklice, za obročna plačila ter dodatke v primeru nižjih zavarovalnih vsot.

 

Dejavniki, ki vplivajo na višino premije:

  • spol;
  • pristopna starost (starost ob sklenitvi življenjskega zavarovanja);
  • dodatni riziki (zdravstveni, poklicni, športni, hobiji…);
  • doba plačevanja premije;
  • višina zavarovalne vsote;
  • način plačevanja premije (obroki…);
  • višina davka od prometa zavarovalnih poslov.

 

Rizična premija pri mešanem življenjskem zavarovanju predstavlja 2-3% zavarovalno-tehnične bruto premije.

 

Varčevalna premija pri mešanem življenjskem zavarovanju predstavlja okrog 80% zavarovalno - tehnične bruto premije.

 

Zavarovalno premijo običajno plačujemo obročno, lahko pa jo plačamo tudi v enkratnem znesku.

 

Običajno ob nastanku zavarovalnega primera (smrt, doživetje, bolezen) prenehamo s plačevanjem zavarovalne premije.

Pomembne povezave