Prijava zavarovalnega dogodka življenjskega zavarovanja


Zavarovalne dogodke je potrebno prijaviti čimprej (v skladu z zavarovalno pogodbo, običajno v roku treh dni).

 

Ob prijavi zavarovalnega dogodka življenjskega zavarovanja je potrebno priložiti ustrezna dokazila.

 

Zavarovalni dogodek

Dokazila

 


doživetje

  • zavarovalna polica življenjskega zavarovanja (ob izplačilu zavarovalnine jo zavarovalnica vrne lastniku);
  • potrdilo o zadnji vplačani premiji.

 

 

 

 

smrt

  • zavarovalna polica življenjskega zavarovanja (ob izplačilu zavarovalnine jo zavarovalnica vrne lastniku);
  • potrdilo o zadnji vplačani premiji;
  • mrliški list (zavarovalnica preveri veljavnost zavarovalnega kritja na dan smrti in pravilnost določitve pristopne starosti);
  • zdravniško spričevalo (zavarovalnica preveri vzrok smrti);
  • druga dokazila (na zahtevo zavarovalnice, običajno policijski zapisnik).

 

Pomembne povezave