Postopek sklenitve ž

ivljenjskega zavarovanja


 • izbira ustreznega kritja in ustreznih zavarovalnih vsot;
 • sklenitev zavarovalne ponudbe (morebitni zdravniški pregled) življenjskega zavarovanja;
 • preverjanje ponudb življenjskega zavarovanja (zavarovalnica);
 • sprejem v zavarovanje (v 8-ih dneh za življenjska zavarovanja brez zdravniškega pregleda, v 30-ih dneh za življenjska zavarovanja z zdravniškim pregledom);
 • izročitev zavarovalne police življenjskega zavarovanja zavarovalcu (ki ima po prejemu mesec dni časa, da polico zavrne).

 

Zavarovalnica lahko osebo

 • sprejme v zavarovanje;
 • sprejme v zavarovanje pod posebnimi pogoji;
 • odloži sprejem v zavarovanje (do ozdravitve…);
 • zavrne sprejem v zavarovanje.


Zavarovanje za smrt osebe, ki še ni dopolnila 14 let, je nično.


Glede na zdravstveno stanje poznamo

 • življenjska zavarovanja brez zdravniškega pregleda (sestavni del zavarovalne ponudbe je vprašalnik o zdravstvenem stanju zavarovancev);
 • življenjska zavarovanja z zdravniškim pregledom.

Pomembne povezave