Zavarovalni dogodek  

 

Zavarovanje

Zavarovalni dogodek

Zavarovanje z naložbenim tveganjem

Smrt ali doživetje

Mešano zavarovanje

Smrt ali doživetje

Zavarovanje na točno določen termin (term-fix)

Smrt ali doživetje

Mešano zavarovanje s kritjem kritičnih bolezni

Smrt ali doživetje ali nastop kritične bolezni

Zavarovanje dote

Poroka ali dopolnitev določene starosti (navedeno v zavarovalni polici ali zavarovalnih pogojih)

Zavarovanje za primer smrti

Smrt

Zavarovanje za primer doživetja

Doživetje

Dodatno zavarovanje nezgodne smrti

Smrt, ki nastopi kot posledica nezgode

Dodatno zavarovanje poklicne nezmožnost

Nezmožnost opravljanja lastnega ali kateregakoli drugega poklica

 

Zavarovalni dogodek je dogodek, ki je neodvisen od volje zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca, je možen, bodoč in vnaprej časovno neznan.

 

Zavarovalnica ob nastopu zavarovalnega dogodka upravičencu izplača zavarovalnino.

 

Zavarovalni dogodki pri življenjskem zavarovanju so neponovljivi.

 

Ob nastopu zavarovalnega dogodka zavarovalna pogodba preneha veljati.

Pomembne povezave