Splošna primerjava življenjskih zavarovanj - zavarovalno kritje in izplačilo zavarovalne vsote


 

Zavarovalni produkti

Zav. kritje

Izplačilo zavarovalne vsote

Naložbeno življenjsko zavarovarovanje

Smrt, doživetje

Ob nastanku zavarovalnega primera (smrt, doživetje).

Mešano življenjsko zavarovanje

Smrt, doživetje

Ob nastanku zavarovalnega primera (smrt, doživetje).

Življenjsko zavarovanje na točno določen termin (term-fix)

Smrt, doživetje

Ob dogovorjenem terminu.

Zavarovanje kritja kritičnih bolezni (Dread disease)

Smrt, doživetje, kritične bolezni

Ob nastanku zavarovalnega primera (v primeru nastopa kritične bolezni 1/2 takoj, 1/2 ob doživetju).

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Smrt

V primeru smrti.

Življenjsko zavarovanje za primer doživetja

Doživetje

V primeru doživetja.

Dodatno - zavarovanje nezgodne smrti in invalidnosti

Nezgodna smrt in invalidnost

Ob nastanku zavarovalnega primera (nezgodna smrt, invalidnost).

Dodatno - zavarovanje delovne nezmožnosti

Delovna nezmožnost

Ob nastanku zavarovalnega primera (delovna nezmožnost).

Dodatno - rentno zavarovanje

-

Obročno, po poteku zavarovanja, dosmrtno ali časovno omejeno.

Doživljenjsko rentno zavarovanje (odložene, neodložene rente)

-

Obročno, po poteku zavarovanja, dosmrtno.

Časovno omejeno rentno zavarovanje

-

Obročno, po poteku zavarovanja, časovno omejeno (pogodbeno dogovorjeno).

Zavarovanje poklicne nezmožnosti

 Poklicna nezmožnost

Ob nastanku zavarovalnega primera (poklicna nezmožnost).

Pokojninsko zavarovanje

 -

Po poteku zavarovanja ali ob določeni starosti (enkratno ali obročno, časovno omejeno ali dosmrtno).

 

Pomembne povezave