Življenjsko zavarovanje na določen termin - produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

 

Generali zavarovalnica d.d.

  • Eurolife (opcija)

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Merkur zavarovalnica d.d.

 

NLB Vita d.d.

 

Zavarovalnica Maribor d.d.

 

Zavarovalnica Tilia d.d.

 

Zavarovalnica Triglav d.d.

External link opens in new tab or window

Pomembne povezaveŽivljenjsko zavarovanje na določen termin - dejstva

Gre za mešano življenjsko zavarovanje. Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali izplačala v primeru naše smrti ali doživetja. Znesek, za katerega smo se zavarovali, pa bo zavarovalnica v vsakem primeru izplačala šele ob poteku zavarovalne dobe.

 

Zavarovanje je cenejše od običajnega mešanega zavarovanja (zavarovanja za primer smrti in doživetja s takojšnjim izplačilom z zavarovanjem dogovorjenega zneska v primeru smrti), ker je dogovorjeni znesek zavarovanja izplačan šele ob poteku zavarovanja.

 

 

Za koga je primerno?

Življenjsko zavarovanje na določen termin je primerno za zakonce z nepreskrbljenimi otroci in v kolikor želimo, da bil znesek izplačan v obdobju ko bomo denar najbolj potrebovali (šolanje otrok, upokojitev).

 

Življenjsko zavarovanje na določen termin je primerno tudi za posojilojemalce, v kolikor je dogovorjeno, da se najprej poplačajo obresti, glavnica kredita pa se poplača ob zadnjem obroku. V tem primeru glavnico kredita poplačamo s prejetim zneskom iz življenjskega zavarovanja (čas poplačila glavnice predstavlja čas zaključka življenjskega zavarovanja).

 

External link opens in new tab or window