Doživljenjsko rentno zavarovanje - produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

  • Pokojninska renta

 

Generali zavarovalnica d.d.

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Merkur zavarovalnica d.d.

 

NLB Vita d.d.

 

Zavarovalnica Maribor d.d.

  • Zlata naložba (14-65 let) z izplačilom v obliki rente

 

Zavarovalnica Tilia d.d.

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Skleni življenjsko zavarovanje on-line!Pomembne povezaveDoživljenjsko rentno zavarovanje - dejstva

Doživljenjske rente so oblika življenjskih zavarovanj z obročnim izplačevanjem dogovorjenega zneska (zavarovalna vsota v obliki rente).

 

Pri doživljenjskih rentah prejemamo rento (obroke dogovorjenega zneska) do smrti. Če je začetek izplačevanja rente odložen v prihodnost, pravimo, da gre za odloženo doživljenjsko rento, če pa se izplačevanje rente prične takoj, pa govorimo o takojšnji renti (v tem primeru celotno premijo vplačamo takoj ob sklenitvi zavarovalne pogodbe).

 

Lahko se dogovorimo za izplačevanje rente do dogovorjene zajamčene dobe (izplačevanje rente do smrti, najmanj pa v trajanju dogovorjene zajamčene dobe). V kolikor umremo pred iztekom dogovorjene zajamčene dobe rento do izteka dogovorjene zajamčene dobe prejema upravičenec, ki smo ga določili v zavarovalni pogodbi.

 

Običajno se je moč (ob sklenitvi zavarovanja) dogovoriti za vrnitev že vplačanih premij, če umremo pred začetkom izplačevanja rente.

 

Za koga je primerno?

Doživljenjsko rentno zavarovanje je primerno za posameznike, ki niso naklonjeni tveganju in bi si radi na dokaj enostaven in varen način zagotovili dodatno pokojnino.