Zavarovanje kritičnih bolezni - produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

 

Generali zavarovalnica d.d.

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Merkur zavarovalnica d.d.

 

NLB Vita d.d.

 

Zavarovalnica Maribor d.d.

 

Zavarovalnica Tilia d.d.

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Pomembne povezaveZavarovanje kritičnih bolezni - dejstva

Gre za mešano življenjsko zavarovanje. Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali, izplačala v primeru naše smrti ali doživetja. Zavarovanje pa vključuje še kritje nekaterih kritičnih bolezni (rak, srčni infarkt, možganska kap…) in običajno popolno in trajno odvisnost od tuje pomoči. V primeru, da zbolimo, nam zavarovalnica običajno izplača polovico zneska, za katerega smo zavarovani, drugo polovico pa ob smrti ali doživetju. V kolikor v času trajanja zavarovanja kritičnih bolezni ne zbolimo, veljajo za izplačilo določila mešanega življenjskega zavarovanja (zavarovanja za primer smrti in doživetja).

 

Običajno se lahko s tem zavarovanjem vzajemno zavarujeta dve osebi (zakonca) za eno zavarovalno vsoto, kar predstavlja minimalno razliko v premiji.

 

Za koga je primerno?

Zavarovanje kritičnih bolezni je primerno za osebe, ki so v svojem življenju zaradi določene poklicne dejavnosti, načina življenja ali osebnosti nagnjene k stresu in posledično boleznim. Zavarovanja s kritjem kritičnih bolezni so še posebej primerna za osebe na vodilnih položajih, odvetnike, zdravnike, podjetnike in finančne strokovnjake.