Zavarovanje za upokojence - dejstva

Zavarovalno kritje (zavarovanje), ki si ga moramo zagotoviti kot upokojenci, nam mora omogočati, da nam v primeru nepredvidenih dogodkov ne bo treba spreminjati življenjskih navad, doseženega življenjskega standarda in s tem kakovosti življenja. Prepoznati moramo ključne nevarnosti, ki nas ogrožajo in katerih uresničitev lahko bistveno vpliva na nadaljnji potek našega življenja.

Priporočena zavarovanja so razvrščena po področjih (življenjsko, nezgodno...) in na način, da so znotraj področja najprej navedena (v splošnem) bolj ustrezna zavarovanja.
 

Življenjsko zavarovanje

 

Zdravstveno zavarovanje


Nezgodno zavarovanje


Premoženjsko zavarovanje


Pomembno: nižji dohodki, nagnjenost k poškodbam, plačljivost zdravljenja in zdravil

Nezgodno zavarovanje


Več v
situacije in nasveti.

Pomembne povezave