Zavarovalna vrednost zavarovanja nepremičnine


Zavarovalna vrednost je objektivna vrednost zavarovanega predmeta.


Zavarovalna vrednost je lahko nova vrednost ali dejanska vrednost gradbenega objekta.

 

Nova vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe, brez cene zemljišča in komunalne opremljenosti. Nova vrednost objekta je gradbena vrednost in ne tržna vrednost.

 

Dejanska vrednost objekta je gradbena vrednost nove zgradbe, zmanjšana za znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti in ekonomske zastarelosti (amortizacija, odpisana vrednost).

Pomembne povezave