Trajanje zavarovanja nepremičnin (zavarovalno obdobje)

Čas trajanja zavarovanja nepremičnin je opredeljen v zavarovalni pogodbi.


Običajno se zavarovanja nepremičnin sklepajo za obdobje 10 let.


Pomembne povezave