Sistem bonus - malus zavarovanja avtomobilskega kaska


Škodno dogajanje (sistem bonus-malus) zavarovanja avtomobilskega kaska vpliva na višino premije. Običajno se pri posameznikih upošteva število prijavljenih škod (za posamezno vozilo in samo v določenih primerih), pri pravnih osebah (več vozil) pa skupni škodni rezultat več vozil. Pri določitvi zavarovalne premije ob upoštevanju škodnega dogajanja opravimo razvrstitev v ustrezni premijski razred. Premijski razredi so v razponu od 50 do 200% izhodiščne premije (vendar so drugačni kot pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti).

 

Pomembno!

Pri določenih zavarovalnih primerih (kritje določenih nevarnosti) ne "izgubimo bonusa" (v odvisnosti od vrste zavarovalnega produkta in zavarovalnice).

 

Vsako zavarovalno leto brez prijavljene škode za vozilo iste vrste omogoča razvrstitev za en premijski razred nižje v naslednjem zavarovalnem letu – bonus.

 

Vsaka prijavljena škoda v preteklem zavarovalnem letu ima za posledico razvrstitev tri premijske razrede višje v naslednjem zavarovalnem letu – malus.

Pomembne povezave