Primerjava naložbenih življenjskih zavarovanj (življenjskih zavarovanj z naložbenim tveganjem)

 

 Zavarovalnica

Zavarovanje

Zavarovanje za primer smrti

Vrsta vzajemnih skladov

Oblika sklada

Število skladov/možnosti

Opcija garancije

Generali d.d.

Eurofond

 DA

delniški, uravnoteženi

odprti

5

DA (uravnoteženi)

 

 Skladba I in II

 DA

delniški, uravnoteženi

interni

2

DA (uravnoteženi)

Grawe d.d.

 Graweapollo plus, Graweapollo plus (enkratno)

 DA

delniški, skladi skladov, obvezniški

odprti

5

NE

Merkur d.d.

Vario Top, Vario Top Junior, Top Garant

 DA

skladi skladov

interni

2

DA

NLB Vita d.d.

 NLB Naložba Vita Plus

 DA

delniški, uravnoteženi, obvezniški

odprti

3

NE

 

NLB Naložba Vita Mega

 DA

delniški, uravnoteženi, obvezniški

odprti

12

NE

Wiener Stadtische

United Funds of Success

DA

delniški, zavarovalniških delnic, sklad skladov, obvezniški, denarnega trga

odprti

45

NE

Zavarovalnica Triglav d.d.

Naložbeno življ. zav., enkratno naložbeno zav., naložbeno zav. Junior

 DA

delniški, uravnoteženi, obvezniški

odprti

19

DA

 

Naložbeno življ. zav., enkratno naložbeno zav. (Abanka d.d.)

DA

delniški, uravnoteženi, obvezniški

odprti

8

NE

Stopnja tveganja:

- vrsta skladov (od višje proti nižji stopnji tveganja): delniški, uravnoteženi, obvezniški, skladi denarnega trga (skladi skladov - odvisno od naložbene politike);

- vrsta portfelja (od višje proti nižji stopnji tveganja):  dinamični, uravnoteženi, konzervativni;

Odprti skladi: investiranje je možno tudi brez sklenitve življenjskega zavarovanja.

Interni skladi: investiranje je možno samo ob sklenitvi življenjskega zavarovanja.

Primerjava naložbenih življenjskih zavarovanj je bila opravljena konec marca 2007 (in se glede na željo ponudnikov dopolnjuje).


Pomembne povezave