Predmet zavarovanja

  • vsi deli zgradbe
  • temeljni in kletni zidovi
  • vse vgrajene instalacije
  • vsa vgrajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta: sistem centralne kurjave skupaj s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare in preostala oprema, ki sodi k objektu;
  • vrtne in balkonske ograje
  • oporni zidovi
  • tlakovana dvorišča
  • pločniki
  • vsa stekla, vgrajena v objekt

Zavarujemo stanovanjski objekt (hiša, stanovanje…) skupaj z dodatnimi objekti (garaža, lopa…).


Pomembne povezave